Styrelse

Långseruds Friskola drivs sedan 2011 av en ekonomisk förening där styrelsen är huvudman och arbetsgivare. Styrelsens huvuduppgift är att driva verksamhet med förskola, förskoleklass, grundskola åk 1-6 och fritidshem samt därtill tillhörande verksamhet. Styrelsen väljs vid årsmötet och sammanträder 1 – 2 gånger i månaden.

Verksamheten skall uppfylla de styrdokument och lagar som gäller skolväsendet samt samarbeta med de statliga och kommunala myndigheter som berörs.

Allt ekonomiskt överskott går tillbaks till verksamheten.

Föreningens verksamhet är öppen för alla barn och elever och verksamheten är politiskt och religiöst obunden.

Medlemmar

Jenny Evestam (ordförande)
Maria Elvingsson (vice ordförande)
Madeleine Andersson (kassör)
Inga-Lill Storm
Adam Payne
Mia Olsson
Nils Axelsson (sekreterare)

Ann-Kristine Eld Larsson
Michael Rooth

Kontakta styrelsen

Tveka inte att kontakta oss för alla dina frågor!

070-544 84 93
info@langserudsfriskola.se