Klagomålshantering

Om ni har synpunkter eller klagomål på verksamheten så uppmanar vi er att i första hand kontakta verksamhetens personal. Om ni känner att ni inte kan ta upp problemen direkt med personalen så är ni välkomna att kontakta rektor eller styrelsens ordförande Jenny Evenstam.

Vi hoppas att vi snabbt kan lösa eventuella problem!

Rektor för skolan: Susanne Wall, telefon: 072-21 50 270

rektor@langserudsfriskola.se

Rektor för Mörten: Veronica Wilhelmsson, telefon: 0533-502 40

vw@langserudsfriskola.se

Ordförande Jenny Evestam, telefon: 070-54 48 493

info@langserudsfriskola.se