Grundskola

Välkommen till förskoleklass och grundskolan!

På Långseruds friskola går barnen från förskoleklass till årskurs 6. Skolan erbjuder en lugn miljö där vi jobbar mycket med trygghet, trivsel och värdegrund. Vi nyttjar närheten till naturen med mycket utevistelse både på raster och under lektionsverksamhet. Vi vill att barnen ska känna glädje i skolan och en lust att lära sig för livet. Vi bjuder eleverna på frukt varje dag. 


Se vår film!

Förskoleklass

Att börja förskoleklass är att ta första steget in i skolan. Vi ger eleverna en mjuk övergång där vi kombinerar förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. I en trygg och stimulerande miljö strävar vi efter att främja elevernas helhetsutveckling samt förbereda dem för fortsatt lärande.

Vi vill skapa nyfikenhet och lust att lära genom ett praktiskt och utforskande arbetssätt med fokus på lek, rörelse och skapande. Vi arbetar mycket med vår värdegrund och gruppstärkande övningar för att skapa vi-känsla samt ge eleverna möjlighet att utveckla en god självkänsla och goda kamratrelationer. Genom kooperativt lärande övar vi samarbetsförmåga och att se varandra som resurser för lärande.

Vi använder oss gärna av naturen som omger vår skola där eleverna bland annat får undersöka och lära om årstider, växter och djur. Under året i förskoleklassen fördjupar vi oss i olika temaområden som exempelvis rymden, vatten och hållbar utveckling. Vi arbetar aktivt för att skapa en kreativ lekmiljö som eleverna får vara med och påverka.

Årskurs 1-6

I årskurs 1-6 arbetar vi för att bygga en trygg och stabil grund för vidare utbildning. Här utvecklas grundläggande färdigheter och sociala kompetenser, samtidigt som eleverna får en bred introduktion till skolans ämnen och värdegrund.

Vi arbetar även aktivt för jämställdhet – på vår skola får man vara lika, olika och helt unika.

Genom att kombinera vårt fokus på kunskap, personlig utveckling, inkludering, hållbarhet och hälsa strävar vi efter att ge våra elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid och en meningsfull roll i samhället.


Vår personal

På grundskolan jobbar…

Susanne Wall

Rektor

Anette Gustafsson

Lärare förskoleklass och årskurs 1

Rebecka Hedberg (föräldraledig)

Lärare årskurs 2 och 3

Jessica Adolfsson

Lärare årskurs 4 till 6

Tommy Larsson

Elevassistent

Lisa Malmqvist

Lärare i idrott och musik

Lotta Boholm Wall

Lärare i trä- och metallslöjd

Maria Edvardsson

Lärare i textilslöjd

Rebecka Linderberg

Lärare i fritidshem och resurs i skolan

Elevhälsa

I vårt team för elevhälsa arbetar Anna Hägerdal som specialpedagog, Gunilla Olsson som kurator, Robert Lindell som skolpsykolog och Sandra Sönderdahl som skolsköterska.

Lokalvårdare

Stina Danielsson ser till att vi har det rent och fint runt oss.

Kontakta skolan

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss för alla dina frågor!