Fritidshem

two young girls sitting at a table with markers and crayons

Välkommen till fritidshemmet!

Vi är ett fritidshem som tillhör friskolan i Långserud. Vårt fritidshem ligger i en egen byggnad alldeles intill skolan och förskolan och i direkt anslutning till restaurangen/skolmatsalen ”Skafferiet”. Det gör att vi kan nyttja vår fina matsal som ett extra aktivitetsrum. I våra egna lokaler har vi väl avskärmade ytor/rum för olika aktiviteter som är anpassade för fritidshemsverksamhet. Vi har också tillgång till en gymnastiksal med full utrustning för lek och fysiska aktiviteter.

I vår utemiljö finns skogshinderbana, skolträdgård, fotbollsplan, gungor, kompisgunga, klätterställning, stor sandlåda samt en asfalterad näridrottsplats för spontanidrott. På vintern används den som skridskobana. Cirka 800 meter från fritidshemmet ligger vår fina skolskog med ett eget vindskydd och tillhörande eldstad.

Vi arbetar självklart utifrån Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 22, där fritidshemmet har ett eget kapitel (4). I det centrala innehållet ska undervisningen behandla följande områden.
-Språk och kommunikation
-Skapande och estetiska uttryck
-Natur och samhälle
-Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse


Vår personal

På fritids jobbar…

Rebecka Linderberg

Lärare i fritidshem och resurs i skolan

Tommy Larsson

Pedagog

Anette Bäckström

Pedagog

Kontakta fritidshemmet

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss för alla dina frågor!

072-229 33 08